در حال بارگذاری ...
شنبه 23 آذر 1398
 • شماره تلفن های دانشکده

  شماره تلفن های مرکز

  شماره تلفن های آموزشکده قدسیه:

   

  واحدهای داخلی 

  نام نام خانوادگی

  تلفن داخلی

  تلفن مستقیم

  ریاست

  فاطمه رودباری

  102

  33434675

  roudbari@umz.ac.ir

  حراست

  حبیبه ابوطالبی

  105

  33434274

  معاونت اداری مالی

  صادق نوری

  104

  33434677

  معاونت دانشجویی فرهنگی

  فاطمه ملازاده

  153

  33435275

  سرپرست  آموزشی و پژوهشی

  عبداله کاوه

  131

  33435271

  kaveh9@gmail.com

  مسئول دفتر ریاست

  آمنه رضایی

   

  102

  33434675

   

  مسئول دبیرخانه

  زینب رشیدزاده
   

  109

   

  33435597

  33435024

  رییس امور اداری

  صابرخادملــو
   

  107

  33435022

  رییس  مالی

  رمضان خورشیدیان
   

  117

  118

  33435023

  واحد فارغ التحصیلان و بایگانی

  اذر شـاه بابایی
   

   

  154

  33434676

  کتابخانه

  آذر فلاحی
   

  148

  33434676

  واحد  امتحانات

  زینب سعیــدی
   

  147

  33434676

  مسئول انستیتو برق و الکترونیک
  ساختمان ابتکار

  پروین خصوصی

  139

  138

  33434364

  مسئول انستیتو هنر

  ساختمان پروین

  سیده نرگس موسوی

   

   

  مسئول آموزش و مسئول انستیتو معماری

  ساختمان شهید آوینی

  زهرا اکبری

   

   

  نگهبانی  براداران

  -

  122

  121

  33434366

  33434365

  صندوق رفاه

  معظم باقـــری
   

  153

  33435275

  واحد فرهنگی

  مریم حسین زاده
   

  142

  33435594

  خوابگاه

  خدیجه رضایی-ساره امیری- معصومه مفیدی

  151-152

  33434367

  نگهبانی

   

  121

  33434365

  33434366

   

   

   

   

  فکس مالی

  33435273

   

   

  فکس مدیریت

  33434386

   

   

  آدرس آموزشکده

  کیلومتر5  جاده ساری -نکا

   

  کدپستی

  33671-48171

   

  نظرات کاربران