در حال بارگذاری ...
شنبه 4 خرداد 1398
 • روسای مرکز

  روسای مرکز

  روسای آموزشکده فنی قدسیه:

   

  1-  سال 76-74    خانم مهری سوادکوهیان

   

  2- سال 85-76     خانم فضه پتکی

   

  3-  سال 91-85 خانم مهرانگیز خادملو

   

  4-  سال 94-91 خانم کبری اسداله پور

   

  5- سال 97-94 خانم سیده معصومه علوی 

   

  6- از سال 97     خانم دکتر فاطمه رودباری 

   

   

  نظرات کاربران