در حال بارگذاری ...
شنبه 23 آذر 1398
  • برگزاری مسابقه سازه های ماکارونی در دانشکده قدسیه با شرکت دانشجویان کاردانی و کارشناسی معماری

    مسابقه سازه های ماکارونی در دانشکده قدسیه با شرکت دانشجویان کاردانی و کارشناسی معماری برگزار گردید

    مسابقه سازه های ماکارونی  در دانشکده قدسیه با شرکت دانشجویان کاردانی و کارشناسی معماری برگزار گردید

    مطالب مرتبط

    نظرات کاربران