در حال بارگذاری ...
شنبه 23 آذر 1398
  • اطلاعیه ملاقات عمومی

    شمار ه تلفن واحد ریاست:  33434675 -011

    قابل توجه:

    جهت ارتباط مستقیم با رییس آموزشکده لطفا فقط روزهای سه شنبه  با این شماره تماس حاصل نمایید.

    نظرات کاربران