در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 3 اردیبهشت 1398
 • قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی دریافت وام دانشجویی

  قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی دریافت وام دانشجویی

  قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی دریافت وام دانشجویی

   

  کلیه دانشجویان متقاضی دریافت وام دانشجویایی جهت تشکیل پرونده می توانند مدارک ذیل را از روز شنبه مورخ 14/7/97 لغایت روز دوشنبه 10/8/97 به مرکز ارائه نمایند

   

  موارد ذیل را قبل از درخواست وام  به طور دقیق مطالعه نمائید:

  - به دانشجویان مشروطی  و دانشجویان ترم 5 و بالاتر وام تعلق نمی گیرد . لذا از ارائه درخواست خودداری نمایند

  - وام تحصیلی ویژه دانشجویان روزانه ،که به شماره حساب اعلام شده توسط ایشان واریز می گردد

   - وام شهریه ویژه دانشجویان شبانه و مبلغ آن از میزان شهریه تحصیلی دانشجو کسر می گردد

  - ضامن می تواند فقط کارمند رسمی باشد و ضامن دارای شغل آزاد و بازنشسته قابل قبول نمی باشد.

  - دانشجویانی که در نیم سالهای قبل وام دریافت نموده اند فقط باید فرم تقاضای  وام را تکمیل و ارائه نمایند . نیاز به ارائه مدارک نمی باشد

  : مدارک مورد نیاز

  کپی شناسنامه و کارت ملی دانشجو وضامن -

  کپی حکم کارگزینی ضامن -

  - سند تعهد محضری : جهت تهیه سند تعهد محضری ضامن و دانشجو باید به یکی  از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند و درخواست سند تعهد جهت دریافت وام دانشجویی نمایند . نمونه سند تعهد محضری در بخش فرم  ها از سایت موجودمی باشد ، در هنگام مراجعه به دفتر اسناد رسمی به همراه داشتن اصل شناسنامه ضامن و دانشجو  وکپی فیش حقوقی و نمونه فرم سند تعهد محضری که در سایت موجود می باشد الزامی می باشد.

  شماره حساب (ویژه دانشجویان روزانه متقاضی دریافت وام تحصیلی ) : جهت اعلام شماره حساب باید دانشجویان به یکی از شعبات بانک تجارت مراجعه و یک حساب عابرافتتاح و شماره حساب را اعلام نمایند . دانشجویان شبانه به دلیل اینکه مبلغ وام از شهریه آنها کسر می گردد،  نیاز به اعلام شماره حساب نمی باشد.

  دریافت فرم تقاضای وام از بخش فرم هـا در سایت و تکمیل آن با خودکار آبی بدون خط خوردگی   (توجه: دانشجویان روزانه جهت دریافت وام،  باید فرم وام تحصیلی و دانشجویان شبانه، باید فرم وام شهریه را دریافت ،تکمیل و ارائه نمایند.)

  نظرات کاربران