در حال بارگذاری ...
دوشنبه 1 بهمن 1397
 • قابل توجه دانشجویان فرزند شاهد و آزاده و جانباز 

  قابل توجه دانشجویان فرزند شاهد و آزاده و جانباز 

  قابل توجه دانشجویان فرزند شاهد و آزاده و جانباز 

  به اطلاع دانشجویان روزانـه و شبـانه کـه فرزند معزز شهدا، آزاده و جانباز 25درصد

  و بـالا  می باشند، می رساند که هـر چـه سـریعتربا نامه از بنیاد شهیـد سـاری بـه واحد امـور دانشجـویی مراجعه نمایید.

   

                                                                                            امور دانشجویی آموزشکده قدسیه

  نظرات کاربران